Rodzina, ojczyzna i własna praca

Rodzina, ojczyzna i własna praca – to trzy najważniejsze wartości, które wyniosłem z rodzinnego domu. Pozostaję im wiernym w swoim życiu. Jestem mężem Jolanty oraz tatą Helenki, Tymka, Anieli i Ignasia. Moi najbliżsi są dla mnie wsparciem i inspiracją do działania.

Przez ostatnie 9 lat pracuję dla mojej małej ojczyzny, jako wójt gminy Płużnica. Dzięki współpracy z ludźmi i wsłuchiwaniu się w ich potrzeby stworzyliśmy w naszej gminie rozwiązania dla wszystkich grup mieszkańców. Powstały punkty żłobkowe i przedszkola dla najmłodszych. Stworzyliśmy nowoczesną strefę dla przedsiębiorców. Z myślą o najstarszych mieszkańcach gminy utworzyliśmy osiem Klubów Seniora, z których oferty korzysta każdego dnia 120 osób.

To realne efekty codziennej pracy dla dobra wspólnego, ponad wszelkimi podziałami. Jestem pewien, że taka powinna być też polityka państwa. Dlatego w nadchodzących wyborach do Sejmu będę ubiegał się o mandat posła z listy Koalicji Obywatelskiej. Moim celem jest wyrównanie szans rozwojowych mieszkańców mniejszych miast i wsi. Niezbędna do tego jest dobra edukacja, nowoczesna infrastruktura oraz warunki do wykorzystania potencjału wszystkich Polaków. Niezależnie od ich wieku czy zamożności. Wiem, że wspólnie osiągniemy więcej! 

13 października proszę o Państwa głos. #Skoniecznie!

O mnie

 • Mam 40 lat. Urodziłem się w Chełmnie, a pierwsze lata swojego życia spędziłem w Lisewie.
 • W 1981 r. zamieszkałem w Wieldządzu w gminie Płużnica, gdzie moi rodzice postanowili prowadzić gospodarstwo rolne. Do dziś mieszkam w rodzinnym domu wspólnie z żoną i czwórką naszych dzieci.
 • Jestem absolwentem Liceum Ogólnokształcącego w Wąbrzeźnie 
  i Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 • Ukończyłem eksperckie programy: Szkoła Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego, Liderzy PAFW oraz Leadership Academy for Poland.
 • Od listopada 2010 roku jestem wójtem gminy Płużnica. Kierowana przeze mnie gmina zajęła drugie miejsce w ogólnopolskim rankingu Dziennika Gazeta Prawna „Perły Samorządu 2019 wśród 1555 gmin wiejskich w Polsce.

Moje postulaty

Edukacja

 • Przedszkole w odległości 15 minut drogi od domu dziecka.
 • Sieć połączeń komunikacji autobusowej i kolejowej zapewniającej wygodny dojazd z każdej miejscowości do przedszkola, szkoły podstawowej i do szkoły średniej, ale też do pracy i do lekarza.
 • Możliwość wyboru części zajęć szkolnych. To rodzice i dzieci powinny decydować, czy w planie lekcyjnym jest więcej historii, w-f czy języków obcych.

Rodzina

 • Zwiększenie dostępności gminnych mieszkań na wynajem na wsi i w mniejszych miastach. Tak, aby było na nie stać zarówno młodych ludzi, jak i seniorów.
 • Dedykowane programy profilaktyki zdrowotnej dla wszystkich grup wiekowych.
 • Tworzenie w sołectwach i na osiedlach miejsc, w których seniorzy mogą się spotkać i aktywnie spędzić czas w gronie znajomych.

Ojczyzna

 • Stabilne prawo tworzone przy udziale mieszkańców i uwzględniające ich głos. Rozwój samorządów lokalnych oraz zawodowych.
 • Zwiększenie budżetów oraz kompetencji sołectw i rad osiedli.
 • Wsparcie rozwoju oraz ochrona podmiotowości i niezależności organizacji pozarządowych.